Fluorescencja to też rodzaj fotoluminescencji

Efekt jest widoczny tylko w czasie oświetlania powłoki światłem o energii wyższej niż określone minimum. Efekt może być niewidoczny w przypadku oświetlenia światłem ze zwykłych żarówek lub innych źródeł światła o niskiej zawartości krótszych fal.

Najlepiej efekt widać w świetle bliskim UV. Ten efekt też ma określoną trwałość. Ilość absorpcji i emisji jest ograniczona i z czasem efekt powłoki się osłabia.